Doctor Laptop
Linh kiện Laptop | Dr Laptop
Doctor Laptop Doctor Laptop
  • Linh kiện Laptop
  • Sửa chữa Laptop
  • Dịch vụ Laptop
  • Sửa chữa uy tín, chuyên nghiệp
  • Pin Laptop chính hãng giá rẻ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline (028) 38.340.246 - 38.340.137
Mr Thiện Mr Thiện: 0908.251.500
Mr Tuấn Mr Tuấn: 0903.844.406
Mr Tùng Mr Tùng: 0989.233.024
LÀM VIỆC TỪ: 8H30-18H30 Thứ 2 - thứ 7
Quy trình sửa chữa Laptop
Pin Laptop Dell Precision M4600 M4700 M4800 980.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
pin dell Precision 7540 1.480.000 VND
pin dell Precision 7740 1.480.000 VND
pin dell Precision 7730 1.480.000 VND
pin dell Precision 7530 1.480.000 VND
pin dell Precision 5520 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin dell Xps 9560 15-9560 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Dell Inspiron 7566 1.280.000 VND1 Đổi 1
Pin Dell Xps 9370 13-9370 1.480.000 VND6 Tháng 1 Đổi 1
Pin Dell Xps  9360 13-9360 1.480.000 VND6 Tháng 1 Đổi 1
Pin Dell Inspiron 5370 - 13 5370 1.280.000 VND1 Đổi 1
Pin Dell Inspiron 7567 1.280.000 VND1 Đổi 1
Pin Laptop Dell Precision M4600 M4700 M4800 980.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
pin dell Precision 7540 1.480.000 VND
pin dell Precision 7740 1.480.000 VND
pin dell Precision 7730 1.480.000 VND
pin dell Precision 7530 1.480.000 VND
pin dell Precision 5520 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin dell Xps 9560 15-9560 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Dell Inspiron 7566 1.280.000 VND1 Đổi 1
Pin Dell Xps 9370 13-9370 1.480.000 VND6 Tháng 1 Đổi 1
Pin Dell Xps  9360 13-9360 1.480.000 VND6 Tháng 1 Đổi 1
Pin Dell Inspiron 5370 - 13 5370 1.280.000 VND1 Đổi 1
Pin Dell Inspiron 7567 1.280.000 VND1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-470 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-432 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-430 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-410G Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-410 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-470G Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-472 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-472P Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-510 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-522 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-530 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-532 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP 240 580.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4330s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4331s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4340s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4341s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4440s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4441s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4445s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4446s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4540s Laptop 430.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4545s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin laptop Asus A56C A56CA A56CB A56CM 380.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus A32-U46 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus A41-U46 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus A42-U46 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U46 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U46E Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U46J U46JC Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U46s U46SD U46SM U46SV Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U56 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U56E Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U56J U56JC Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U56S U56SV Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP 240 580.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4330s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4331s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4340s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4341s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4440s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4441s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP Envy 15-3000 Laptop 1.680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Sony Vaio VPC-SB1A9E Laptop battery 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Sony Vaio VPC-SB26FG/L Laptop battery 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Sony Vaio VPC-SB190S Laptop battery 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E5-572G Laptop battery 980.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer AL12A32 Latop Battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1