Doctor Laptop
Doctor Laptop Doctor Laptop
  • Linh kiện Laptop
  • Sửa chữa Laptop
  • Dịch vụ Laptop
  • Sửa chữa uy tín, chuyên nghiệp
  • Pin Laptop chính hãng giá rẻ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline (028) 38.340.246 - 38.340.137
Mr Thiện Mr Thiện: 0908.251.500
Mr Tuấn Mr Tuấn: 0903.844.406
Mr Tùng Mr Tùng: 0989.233.024
LÀM VIỆC TỪ: 8H30-18H30 Thứ 2 - thứ 7
Quy trình sửa chữa Laptop
Pin Acer Aspire E1-470 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-432 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-430 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-410G Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-410 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-470G Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-472 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-472P Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-510 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-522 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-530 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E1-532 Laptop battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP 240 580.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4330s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4331s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4340s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4341s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4440s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4441s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4445s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4446s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4540s Laptop 430.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4545s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin laptop Asus A56C A56CA A56CB A56CM 380.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus A32-U46 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus A41-U46 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus A42-U46 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U46 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U46E Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U46J U46JC Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U46s U46SD U46SM U46SV Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U56 Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U56E Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U56J U56JC Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Asus U56S U56SV Laptop 680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP 240 580.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4330s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4331s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4340s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4341s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4440s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP ProBook 4441s Laptop 488.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin HP Envy 15-3000 Laptop 1.680.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Sony Vaio VPC-SB1A9E Laptop battery 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Sony Vaio VPC-SB26FG/L Laptop battery 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Sony Vaio VPC-SB190S Laptop battery 1.480.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer Aspire E5-572G Laptop battery 980.000 VND1 Năm 1 Đổi 1
Pin Acer AL12A32 Latop Battery 448.000 VND1 Năm 1 Đổi 1